1.  OVEREENKOMST

De op de website aangeboden producten met bijbehorende prijzen gelden als een vrijblijvend aanbod. Dit kan door de klant worden aanvaard door de gehele bestelprocedure zoals die op de website wordt aangeboden te doorlopen en te voltooien, hetzij rechtstreeks aan Baltazar

Een abonnement bij Baltazar is altijd van onbepaalde duur, tenzij anders staat aangegeven op de website of tijdens het voltooien van de aanmeldingsprocedure.

Baltazar behoudt zich het recht voor om de Overeenkomst op te zeggen indien de afnemer zich niet houdt aan de bepalingen van deze voorwaarden.

Aangezien op de website alcohol (<15% alcohol) tot de aangeboden producten behoort, zal in het geval van een bestelling en levering van dit product, de bezorger om een legitimatie vragen indien twijfel bestaat over de leeftijd van de persoon aan wie de bestelling wordt afgegeven. De leeftijdscontrole geldt in ieder geval tot 25 jaar.

2.  OPZEGGEN, WIJZIGEN OF PAUZEREN

In het geval van een abonnement op de levering van producten van Baltazar, dan is dit abonnement per maand opzegbaar door zowel de klant alsmede Baltazar. Het abonnement dient opgezegd te worden uiterlijk 7 dagen voor de levering van het eerstvolgende product. Deze deadline geldt ook voor eventuele wijziging van de overeenkomst; pauzeren of aanpassen van de bestelling van het product.

Bij opzegging op of binnen 7 dagen voor de levering, zal er nog eenmaal een betaling via automatische incasso plaatsvinden en zal de klant ook nog eenmaal een box ontvangen.

Opzeggen van het abonnement kan door middel van het versturen van een e-mail of per post, met inachtneming van de gestelde opzegtermijn.

Pauzeren en wijzigen van het abonnement kan door middel van het versturen van een e-mail of per post, met inachtneming van de gestelde opzegtermijn.

Opzeggen van het abonnement is mogelijk na een minimale periode van 2 maanden. De eerste betaling is een machtiging voor het abonnement waarop een automatische incasso zal volgen.

3.  GEBRUIK MAKEN VAN KORTINGSCODES

Bij het gebruik maken van een code of voucher die resulteert in een eenmalige korting bij het afsluiten van het wijnabonnement geldt een minimale duur van het lidmaatschap van 4 maanden. Opzeggen van het abonnement is mogelijk na het aflopen van deze periode van 4 maanden. Gedurende deze periode is tussendoor pauzeren mogelijk met een maximale duur van 6 maanden.

4.  PRIJZEN EN BETALING

Prijzen op de website zijn in Euro’s en inclusief BTW.

De prijzen van het abonnement zijn inclusief verzendkosten, mits anders weergegeven.

Voor de betaling kan de klant uitsluitend gebruik maken van de door Baltazar aangeboden betalingsmogelijkheden. De betaling voor het abonnement geschiedde de eerste keer middels een iDeal transactie, daarna wordt het volledige bedrag maandelijks afgeschreven middels automatische incasso.

Baltazar  is gerechtigd te allen tijde de prijzen aan te passen. Dit laatste heeft geen gevolgen voor lopende overeenkomsten welke bij prijsverhogingen zullen worden uitgevoerd tegen de overeengekomen prijzen.

5.  LEVERING

De leveringstermijnen zoals vermeld op de website en alsmede in bevestigings e-mails zijn indicatief. Baltazar zal zich tot het uiterste inspannen de leveringstermijnen te behalen.

Baltazar levert producten in heel Nederland. Baltazar bepaalt per levering of het product per post of persoonlijk wordt bezorgd.

Heb je een favoriete buurman of een geheime plek in de tuin? Laat het ons weten, dan bezorgen we daar als je niet thuis bent.

Indien één of meerdere producten uit de box is beschadigd dient de klant dit binnen 3 dagen na ontvangst te melden bij Baltazar. Indien de beschadiging of breuk van het product heeft plaats gevonden voor ontvangst van de box door de klant wordt deze door Baltazar vergoed.

Overdracht van verantwoordelijkheid vindt plaats bij het ontvangen van de producten door de klant. Met uitzondering van een wijn die een fout bevat, is de klant verantwoordelijk voor het product na ontvangst.

Het is de verantwoordelijkheid van de klant om Baltazar binnen 3 dagen op de hoogte te stellen indien een box niet is geleverd

6.  HERROEPINGSRECHT

Houd rekening met de onderstaande informatie met betrekking tot het wettelijke herroepingsrecht voor gebruikers: U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor ook gebruikmaken van het modelformulier hieronder, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Als u van uw herroepingsrecht gebruikmaakt, dient u wel te betalen voor de boxen die u al geleverd heeft gekregen tijdens deze veertien dagen.